Lâm Đồng : Lễ nhập kim quan HT. Thích Chơn Kim
Lâm Đồng : Lễ nhập kim quan HT. Thích Chơn Kim
Lâm Đồng : Lễ nhập kim quan HT. Thích Chơn Kim
Trị cao huyết áp
Trị cao huyết áp
Cần tây là loại rau ăn cao cấp dùng để chế biến nhiều món ăn ngon nên được...
LẠI NGHỈ ĐẾN TIỀN!!!
LẠI NGHỈ ĐẾN TIỀN!!!
Phật giáo là một tôn giáo nặng về hạnh thí hơn là mưu lợi vật chất. Từ rất...
Bài thuốc đa năng, hữu hiệu : Trái chanh
Bài thuốc đa năng, hữu hiệu : Trái chanh
Bài thuốc đa năng, hữu hiệu : Trái chanh Một ông bạn già cho biết mỗi tuần vắt...
LỜI KÊU GỌI TRÙNG TU
LỜI KÊU GỌI TRÙNG TU
Bỏ ống được chút ít tiền tiếp tục sửa chùa, và cứ thế thời gian đã đi qua...

 

nam mô hiệu viên thông, danh tự tại, quán âm như lai, quảng phát hoằng thệ nguyện

 

na

 

nam mô nhứt niệm tâm, vô quái ngại, quan âm như lai, thường cư nam hải nguyện

 

 

nam mô trụ ta bà, u minh giới, quan âm như lai, tầm thinh cứu khổ nguyện

 

 

nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, quan âm như lai, năng trừ nguy hiểm nguyện

 

 

nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, quan âm như lai, cam lồ sái tâm nguyện

 

 

nam mô đại từ bi, năng hỷ xã, quan âm như lai, thường hành bình đẳng nguyện

 

 

nam mô trú dạ tuần, vô tổn hoại, quan âm như lai, thề diệt tam đồ nguyện

 

 

nam mô vọng nam nham, cầu lễ bái, quan âm như lai, già tỏa giãi thoát nguyện

 

 

nam mô tạo pháp thuyền, du khổ hải, quán âm như lai, độ tận chúng sanh nguyện

 

 

nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, quan âm như lai, tiếp dẫn tây phương nguyện

 

 

nam mô vô lượng thọ phật cảnh giới, quan âm như lai, di đà thọ ký nguyện

 

 

nam mô đoan nghiêm thân vô tỷ tái, quan âm như lai, quả tu thập nhị nguyện

 

QUAN ÂM ĐẠI SĨ

PHỔ HIỆU VIÊN THÔNG

THẬP NHỊ ĐẠI NGUYỆN THỆ HOẰNG THÂM

KHỔ HẢI PHIẾM TỪ PHONG

 PHỔ TẾ TÂM DUNG

SÁT SÁT HIỆN VÔ CÙNG

NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁTBài viết khác

Thư viện ảnh

quán thế âm - Chùa Giác Đạo

quán thế âm - Chùa Giác Đạo

quán thế âm - Chùa Giác Đạo

quán thế âm - Chùa Giác Đạo

quán thế âm - Chùa Giác Đạo
quán thế âm - Chùa Giác Đạo
lên đầu trang